Published in ČS Aliancia

O Nás

by on07. marec 2013 9458 times

Československá Aliance pre podporu ADempiere (CSAA) je otvorené združenie slovenských a českých spoločností, ktoré poskytujú služby súvisiace s open source produktem ADempiere.

Aliancia podporuje šířenie softvéru v danom regióne, zabezpečuje jednotný marketing a zaisťuje kooperáciu špecializovaných služieb medzy jednotlivými členmi s cielom poskytovania maximálne kvalitných služieb pre koncového klienta.

Aliance prispieva do medzinárodného združenia adempiere.org.

 

Pravidlá
Cielom Aliancie je podpora open source ADempiere a iDempiere v oblastiach marketingu, vývoja a podpory ADempiere so zvláštným dôrazom na lokalizáciu softvéru.

Členom Aliancie sa môže stať právnická osoba, ktorá súhlasí s cielom a postupmi Aliancie a ktorá má príslušné kvalifikačné predpoklady (implementácia aspoň jedného systému ADempiere a viac ako pätročné skúsenosti v oblasti ERP).

Záujemce sa stane novým členom Aliancie pri stoppercentným súhlasu existujúcich členov.

Last modified on 24. júl 2013
Rate this item
(1 Vote)